Narlex asianajotoimiston päätoimialana on asiakkaiden edustaminen oikeuskiistoissa. Narlexin toimipisteet sijaitsevat Tallinnassa ja Narvassa.

Narlexin asianajajat ovat toimineet alalla jo yli 25 vuoden ajan. Vaikka olemmekin keskittyneet lähinnä riita-asioihin, liittyy oleellinen osa palveluistamme yrittäjien jokapäiväiseen. Asiakkaitamme ovat myös yritykset ja yksityishenkilöt.

Erilaiset sopimukset, vahingonkorvaus- ja velkavaatimukset, osakassopimukset, tavaramerkit, julkiset hankinnat, kiinteistöalaan liittyvät asiat, asiointi valtion kanssa, työoikeus, perheoikeus ym. – tässä vain osa eri osaamisalueista, joissa olemme puolustaneet päämiehen oikeuksia tuomioistuinkäsittelyssä tai antaneet neuvoja ongelmien ratkaisemiseen

Narlex asianajotoimiston asianajajat ovat Viron asianajajaliiton (Eesti Advokatuur) jäseniä.

Työkielinämme ovat viro, venäjä, englanti ja suomi.

YHTEYDENOTTOLOMAKE