Narlex asianajotoimiston päätoimialana on asiakkaiden edustaminen oikeuskiistoissa. Narlexin toimipisteet sijaitsevat Tallinnassa ja Narvassa.

Narlexin asianajajat ovat toimineet alalla jo yli 25 vuoden ajan. Vaikka olemmekin keskittyneet lähinnä riita-asioihin, liittyy oleellinen osa palveluistamme yrittäjien jokapäiväiseen, erityisesti Venäjän raja-alueella sijaitsevassa Narvan teollisuuskaupungissa. Asiakkaitamme ovat myös yritykset ja yksityishenkilöt.

Erilaiset sopimukset, vahingonkorvaus- ja velkavaatimukset, osakassopimukset, tavaramerkit, julkiset hankinnat, kiinteistöalaan liittyvät asiat, asiointi valtion kanssa, työoikeus, perheoikeus ym. – tässä vain osa eri osaamisalueista, joissa olemme puolustaneet päämiehen oikeuksia tuomioistuinkäsittelyssä tai antaneet neuvoja ongelmien ratkaisemiseen

Narlex asianajotoimiston asianajajat ovat Viron asianajajaliiton (Eesti Advokatuur) jäseniä.

Narlex asianajotoimisto on PraeLegal  jäsen; olemme luoneet sen kautta yhteistyösuhteet Euroopan maiden lisäksi myös mm. Afrikan, Lähi-Idän, Aasian maissa toimiviin asianajajiin.

Työkielinämme ovat viro, venäjä, englanti ja suomi.

ADVOKAADIBÜROO NARLEX OÜ krediidireiting

YHTEYDENOTTOLOMAKE