Velkavaatimukset

Velan perintä on usein melko luova toiminta. Joskus vaaditaan hyvin nopeaa reagointia, joskus taas saattaa ylimääräinen kiirehtiminen olla turhaa ja aiheuttaa vain ylimääräisiä kuluja.

Velan perintä alkaa velallisesta tietojen keräämisellä. Virossa on useita rekistereitä, joista asianajajat saavat palveluiden tarjoamiseen tarvitsemia tietoja. Rekisteritietojen lisäksi hyödynnämme päätösten tekemisessä myös paikan päällä velallisen tilanteesta ja toiminnasta kerättyjä tietoja. Erilaista tietoa voidaan hankkia myös muista julkisista tietolähteistä.

Velallisen osalta kerättyjen tietojen pohjalta päätämme, jatketaanko perintää neuvottelemalla, nostamalla kanteen tai hakemalla velallisen konkurssiin. Joudumme usein ottamaan yhteyttä myös poliisiin, jos velkaan liittyy selkeitä petokseen, kavallukseen tai muuhun rikokseen viittaavia tunnuksia. Joskus taas on apua velallisen saneerauksesta, jota velallinen itse ei tule aina edes ajatelleeksi.

Narlex asianajotoimisto tarjoaa tällä toimialalla seuraavia oikeusapupalveluita:

  • Velallisen taustatutkimukset
  • Saatavaviestin laatiminen
  • Velkojan tai velallisen edustaminen tuomioistuinkäsittelyssä tai keskinäisissä neuvotteluissa
  • Kanteiden laatiminen
  • Velkojan tai velallisen edustaminen tuomioistuinkäsittelyssä
  • Edustaminen ulosottomenettelyssä

Meidän työkielinä ovat viro, venäjä ja englanti.

Lisätietojen saamiseen ota yhteyttä TÄSTÄ