Võlanõuded

Võla sissenõudmine on tihtipeale loominguline tegevus. Mõnikord on vaja väga kiiret tegutsemist, mõnikord võib selline kiirustamine osutuda aja ja raha raiskamiseks.

Võla sissenõudmine algab teabe kogumisega võlgniku kohta. Eestis on mitmeid registreid, millistest advokaadid saavad õigusabi osutamise käigus informatsiooni. Lisaks registriteabele on otsuste tegemisel võimalik tugineda ka kohapeal kogutavale informatsioonile võlgniku olemasolu ja tegevuse kohta. Teavet on võimalik saada ka mitmetest muudest infoühiskonna poolt loodud teabeallikatest.

Võlgniku kohta kogunenud teabe alusel on võimalik otsustada, kas pidada läbirääkimisi, esitada kohtusse hagi või pankrotiavaldus. Sageli tuleb pöörduda ka politsei poole, kui märgid kelmusest või mõnest muust kuriteost on ilmsed. Mõnikord on aga abi võlgniku saneerimisest, menetlus, mille peale võlgnik ise ei tulegi.

Advokaadibüroo Narlex pakub järgmisi õigusteenuseid nimetatud valdkonnas:

  • Võlgniku taustauuringu läbiviimine
  • Nõudekirjade koostamine
  • Võlausaldaja või võlgniku esindamine kohtus ja kohtuvälises läbirääkimises
  • Hagide koostamine
  • Võlausaldaja või võlgniku esindamine kohtumenetluses
  • Esindamine täitemenetluses

Teenuseid osutame eesti, vene ja inglise keeles.