Äri- ja lepinguõigus

Advokaadibüroo Narlex pakub järgmisi õigusteenuseid nimetatud valdkonnas:

äriühingute asutamine
äriühingute ühendamine, jagamine, ümberkujundamine
äriühingute likvideerimine
ettevõtete võõrandamine
aktsionäride vahelised suhted
juriidilised auditid
üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
mitmesuguste lepingute koostamine
Teenuseid osutame eesti, vene ja inglise keeles.

Kohtuväliste teenuste osutamisel tugineme nii enda, kui ka muule Eesti ja Euroopa kohtukogemusele. Selline kogemus võimaldab sõnastada kokkuleppeid selliselt, et need oleks kliendile vajalikul viisil arusaadavad ka kohtu poolt võimaliku vaidluste tekke korral.