Virtuaalvääringud

Advokaadibüroo Narlex osutab õigusteenust nii eraisikutele kui ettevõtjatele plokiahela, virtuaalvääringute ja ICO valdkondades, alates Finantsinspektsioonilt ja Rahapesu Andmebüroolt tegevuslubade taotlemisest kuni kliendi esindamiseni nii kohtus kui riigiasutustes.

Advokaadibüroo Narlex pakub järgmisi õigusteenuseid nimetatud valdkonnas:

  • Makseasutuse ja E-raha asutuse litsentside taotlemine Finantsinspektsioonilt
  • Virtuaalvääringute raha vastu vahetamise ja rahakotiteenuse osutamise tegevusloa taotlemine Rahapesu Andmebüroolt
  • Prospektide koostamine seoses ICO korraldamisega vastavalt väärtpaberituru seadusele
  • Klientide nõustamine seoses rahapesu tõkestamise reeglitega
  • Dokumentatsiooni koostamine vastavalt rahapesu ja terrorismi tõkestamise ja rahvusvahelise finantssanktsiooni seaduste nõuetele
  • Veebilehtedele ja portaalidele kasutajalepingute ja tingimuste koostamine vastavalt RahaPTS seaduse ja Rahapesu Andmebüroo juhistele
  • Klientide nõustamine pärast tegevusloa väljastamist, vaidluste lahendamine

Teenuseid osutame eesti, vene ja inglise keeles.