Migratsiooniõigus

Advokaadibüroo Narlex osutab õigusteenust nii eraisikutele kui ettevõtjatele migratsiooniõiguse kõigis valdkondades, alates viisa või elamisloa taotlemisest kuni kliendi esindamiseni nii kohtus kui riigiasutustes.

Advokaadibüroo Narlex pakub järgmisi õigusteenuseid nimetatud valdkonnas:

  • Elamislubade taotlemine, pikendamine, vaidluste lahendamine
  • Schengeni viisade taotlemine, keeldumise vaidlustamine
  • Lühiajalise töötamise registreerimine
  • Haldusorgani otsuste vaidlustamine
  • Saatkondade ja Eesti välisesindustega suhtlemine
  • Kliendi nõustamine migratsiooniõiguse osas
  • Isikut tõendavate dokumentidega seotud küsimused ja vaidlused

Teenuseid osutame eesti, vene ja inglise keeles.