Mereõigus

Advokaadibüroo Narlex osutab õigusteenust laevaomanikele ja sadamavaldajatele aastast 2001. Büroo partner Andres Vinkel on Londoni Mererabiitrite Assotsatsiooni (London Martitime Arbitratiors Association – LMAA) toetajaliige.

Sagedaseimad juhtumid on seotud laevade opereerimisel põhjustatud kahju.

Advokaadibüroo Narlex pakub järgmisi õigusteenuseid nimetatud valdkonnas:

  • Laevaomanike ja kindlustajate huvide esindamine kahjunõuete menetluses
  • Sadamavaldajate igapäevategevus, sh erinevad lepingud
  • Laevade arestimine
  • Merereostuse küsimused
  • Merepõhja süvendamise küsimused

Teenuseid osutame eesti, vene ja inglise keeles.