Teenused

Äri- ja lepinguõigus

Advokaadibüroo Narlex pakub järgmisi õigusteenuseid nimetatud valdkonnas: äriühingute asutamine äriühingute ühendamine, jagamine, ümberkujundamine äriühingute likvideerimine ettevõtete võõrandamine aktsionäride vahelised suhted juriidilised auditid üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine mitmesuguste lepingute koostamine Teenuseid osutame eesti, vene ja inglise keeles. Kohtuväliste teenuste osutamisel tugineme nii enda, kui ka muule Eesti ja Euroopa kohtukogemusele. Selline kogemus võimaldab sõnastada kokkuleppeid selliselt,...

Kohtumenetlus

Klientide esindamine kohtuvaidlustes on advokaadibüroo Narlex kõige nõutum õigusteenus. Meie advokaatide teadmised, kogemus ja süsteemne andmebaas kohtulahenditest ulatub aastasse 1993. Büroo enda kogemus põhineb enam kui tuhandel juhtumil, millega on läbi aastate kokku puututud. Büroo jälgib kohtupraktika arengut mitte ainult Eestis, vaid ka Euroopa Liidus. Juhtumite rahaline väärtus, millistes büroo advokaadid on kliente esindanud, on...

Kinnisvaratehingud

Advokaadibüroo Narlex pakub järgmisi õigusteenuseid nimetatud valdkonnas: ostu-müügilepingud üürilepingud ja kasutuslepingud ehitus- ja planeerimisõiguse nõustamine omandiküsimused servituudid, tagatised – hüpoteegid ja pandid Kinnisvaratehinguid sooritades tuleb õiguslike aspektide osas tähelepanelik olla. Oluline võib olla kinnistu tegelik olukord ning seotud dokumendid, võlgnevused, kaasomandi küsimused, load, planeeringud (sh piirangud ehitamisel ja kasutamisel). Kinnistute omandamisel, nende lepingute sõlmimisel tuleb...

Võlanõuded

Võla sissenõudmine on tihtipeale loominguline tegevus. Mõnikord on vaja väga kiiret tegutsemist, mõnikord võib selline kiirustamine osutuda aja ja raha raiskamiseks. Võla sissenõudmine algab teabe kogumisega võlgniku kohta. Eestis on mitmeid registreid, millistest advokaadid saavad õigusabi osutamise käigus informatsiooni. Lisaks registriteabele on otsuste tegemisel võimalik tugineda ka kohapeal kogutavale informatsioonile võlgniku olemasolu ja tegevuse kohta....

IT õigus

Infotehnoloogia valdkond on kiiresti arenev, kätkedes sealjuures ka järjest keerukamaid tehinguid, lepinguid ja süsteeme. Advokaadibüroo vandeadvokaat Ene Soop on nõustanud mitmeid IT-firmasid ning osalenud varasemalt Eesti sertifitseerimislepingute koostamistel ning läbirääkimistel. Advokaadibüroo Narlex pakub abi infotehnoloogialepingute (sh tarkvara arenduslepingud) ning nendega seotud intellektuaalse omandi kaitse lepingute koostamisel ja nõustamisel. Teenuseid osutame eesti, soome, vene ja inglise...

Mereõigus

Advokaadibüroo Narlex osutab õigusteenust laevaomanikele ja sadamavaldajatele aastast 2001. Büroo partner Andres Vinkel on Londoni Mererabiitrite Assotsatsiooni (London Martitime Arbitratiors Association – LMAA) toetajaliige. Sagedaseimad juhtumid on seotud laevade opereerimisel põhjustatud kahju. Advokaadibüroo Narlex pakub järgmisi õigusteenuseid nimetatud valdkonnas: Laevaomanike ja kindlustajate huvide esindamine kahjunõuete menetluses Sadamavaldajate igapäevategevus, sh erinevad lepingud Laevade arestimine Merereostuse küsimused...

Tööõigus

Tööandjate ja töötajate esindamine omavahelistes suhetes on Advokaadibüroo Narlex igapäevane teenus. Advokaadibüroo Narlex pakub järgmisi õigusteenuseid nimetatud valdkonnas: Töölepingute koostamine Ametijuhendite koostamine Kollektiivlepingute koostamine Nõustamine töölepingute muutmisel ja lõpetamisel ning sellega seotud dokumentide koostamine; Muude töösuhet käsitlevate lepingute ja dokumentide koostamine Esindamine töövaidluste lahendamisel töövaidluskomisjonides Esindmine kõigi astmete kohtutes Praktilised nõuanded töösuhete vormistamisel Teenuseid osutame eesti,...

USA viisa

Advokaadibüroo Narlex esindab USA advokaadibürood Hodges & Perelmuter, mis spetsialiseerub USA viisataotlustele. Advokaadibüroo Hodges & Perelmuter partnerid- Josh Hodges (Ohio advokatuuritunnistus: 0093779) ja Yanky Perelmuter (Ohio advokatuuritunnistus: 0093004), on pikaajalise kogemusega advokaadid USA immigratsiooniasjades. USA-s on mitmeid viisasid: EB1A, EB1B, L1, E2, O1, NIW, R1 ja pere/abielu viisa. Alljärgnevalt leiate teavet iga viisa ja teenuse hindade kohta....

Migratsiooniõigus

Advokaadibüroo Narlex osutab õigusteenust nii eraisikutele kui ettevõtjatele migratsiooniõiguse kõigis valdkondades, alates viisa või elamisloa taotlemisest kuni kliendi esindamiseni nii kohtus kui riigiasutustes. Advokaadibüroo Narlex pakub järgmisi õigusteenuseid nimetatud valdkonnas: Elamislubade taotlemine, pikendamine, vaidluste lahendamine Schengeni viisade taotlemine, keeldumise vaidlustamine Lühiajalise töötamise registreerimine Haldusorgani otsuste vaidlustamine Saatkondade ja Eesti välisesindustega suhtlemine Kliendi nõustamine migratsiooniõiguse osas...

Virtuaalvääringud

Advokaadibüroo Narlex osutab õigusteenust nii eraisikutele kui ettevõtjatele plokiahela, virtuaalvääringute ja ICO valdkondades, alates Finantsinspektsioonilt ja Rahapesu Andmebüroolt tegevuslubade taotlemisest kuni kliendi esindamiseni nii kohtus kui riigiasutustes. Advokaadibüroo Narlex pakub järgmisi õigusteenuseid nimetatud valdkonnas: Makseasutuse ja E-raha asutuse litsentside taotlemine Finantsinspektsioonilt Virtuaalvääringute raha vastu vahetamise ja rahakotiteenuse osutamise tegevusloa taotlemine Rahapesu Andmebüroolt Prospektide koostamine seoses...

Andmekaitseõigus

Advokaadibüroo Narlex osutab õigusteenust nii eraisikutele kui ettevõtjatele andmekaitseõiguse kõigis valdkondades, alates GDPR dokumentatsiooni koostamisest, kliendi nõustamisest seoses perioodiliste raportite ja ülevaadete või andmekaitsespetsialisti ülesannetega kuni kliendi esindamiseni nii kohtus kui riigiasutustes. Advokaadibüroo Narlex pakub järgmisi õigusteenuseid nimetatud valdkonnas: Isikuandmete töötlemine, töötlemisega seotud reeglistike ja lepingute väljatöötamine Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) alane nõustamine...